Door onze website te bezoeken, accepteert u het gebruik van cookies voor statistieken. Meer info

Dagverzorgingscentrum

Woonzorgcentrum Sint-Augustinus beschikt over een dagverzorgingscentrum “Het Binnenhof”, met 15 verblijfseenheden. Een dagverzorgingscentrum (DVC) richt zich tot hulpbehoevende ouderen die nog thuis wonen, maar die overdag nood hebben aan hulp en opvang.

Het kwalitatief en gespecialiseerd DVC-team van verpleegkundige, zorgkundigen, ergotherapeut, animator en maatschappelijk assistent zorgt voor toezicht en begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven. Om een individuele zorgverlening te garanderen, stippelt het multidisciplinair team voor elke gebruiker een zorgplan uit, in samenspraak met de gebruiker zelf en de familie.

Door ondersteuning van de mantelzorgers en in overleg met de gebruikers en de artsen draagt het dagverzorgingscentrum ertoe bij dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Gebruikers kunnen gedurende één of meerdere dagen per week naar ons dagverzorgingscentrum komen. Vervoer van en naar het centrum wordt georganiseerd. Maaltijden en baden en activiteiten worden voorzien.

Zo is het dagverzorgingscentrum een tussenschakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.