Excelleren in de zorg

WZC Sint-Augustinus biedt een aangename en veilige woon- en leefomgeving met warme zorg, respect en waardering voor het unieke van iedere mens. Hier hebben bewoners inspraak. We werken in leefgroepen en betrekken mantelzorgers en vrijwilligers bij onze werking.

Als vzw weten we dat werken met mensen een passie is en investeren we zelf in zorg- en ondersteunend personeel boven de norm van de overheid zodat medewerkers tijd krijgen en voldoening uit hun werk halen. Het personeel van WZC Sint-Augustinus werkt op maat van de bewoner/gebruiker/resident. We voorzien snelle toegang tot kinesitherapie, psychologische hulp, logopedie en voedingsadvies met drie eigen kinesisten, een eigen voltijds psycholoog, een eigen logopediste en een eigen diƫtist/bewegingscoach/gezondheidscoach. Zij zorgen ervoor dat bewoners alle mogelijke extra ondersteuning krijgen, wanneer gewenst/mogelijk op de kamer in hun veilige en vertrouwde omgeving.

Als vereniging zonder winstoogmerk (V.Z.W.), met meer dan 20 jaar ervaring in ouderenzorg, bouwen we een gezond financieel beleid uit met een ethisch en maatschappelijk verantwoorde aanwending van de beschikbare middelen. We investeren in veilige en hedendaagse gebouwen met comfort. We werken met kwalitatieve middelen en met hoogwaardige producten. Op groepsniveau delen we personeel voor kwaliteit, preventie, ICT en HR.

WZC Sint-Augustinus volgt het zorg- en dienstenaanbod permanent op. WZC Sint-Augustinus werkt sinds 2018 met het kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg , ontwikkeld voor de Vlaamse ouderenzorg door onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Prezo helpt om onze zorgkwaliteit systematisch in kaart te brengen en te verbeteren. Bijzondere aandacht gaat naar de meerwaarde voor de bewoner/gebruiker/resident.

PREZO Woonzorg werd ondertussen Menso. Kwaliteitsindicatoren en data-analyses leveren ons een schat aan data waarmee we onze kwaliteitsprojecten kunnen aansturen. Door middel van continue zelfevaluaties werken we aan een doordrongen kwaliteitscultuur. Ieder heeft zijn rol en zijn verantwoordelijkheid, enerzijds de bestuurders, medewerkers, stagiairs, studenten en vrijwilligers maar anderzijds ook de bewoner/gebruiker/resident zelf en diens naasten als dichte partners in de zorg. SAMEN kunnen we immers meer!


Opdrachtsverklaring Solidum

Ga naar de opdrachtsverklaring.