Centrum voor dagverzorging

Woonzorgcentrum Sint-Augustinus beschikt over een centrum voor dagverzorging “Het Binnenhof” met 15 verblijfseenheden. Een centrum voor dagverzorging (CDV) richt zich tot hulpbehoevende ouderen die nog thuis wonen maar die overdag nood hebben aan hulp en opvang.

Het kwalitatief en gespecialiseerd CDV-team van verpleegkundige, zorgkundigen, ergotherapeut, animator en maatschappelijk assistent zorgt voor toezicht en begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven. Om een individuele zorgverlening te garanderen, stippelt het multidisciplinair team voor elke gebruiker een zorgplan uit, in samenspraak met de gebruiker zelf en de familie.

WZC Sint-Augustinus voorziet zelf snelle toegang tot kinesitherapie, psychologische hulp, logopedie en voedingsadvies. We hebben drie eigen kinesisten, een eigen voltijds psycholoog, een eigen logopediste en een eigen diƫtist/bewegingscoach/gezondheidscoach in dienst. De gebruikers van het CDV kunnen op hen een beroep doen.

Door ondersteuning van de mantelzorgers en in overleg met de gebruikers en de artsen draagt het centrum voor dagverzorging ertoe bij dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Gebruikers kunnen gedurende één of meerdere dagen per week naar ons centrum voor dagverzorging komen. Vervoer van en naar het centrum wordt georganiseerd. Maaltijden, baden en activiteiten worden voorzien.

Zo is het centrum voor dagverzorging een waardevolle schakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een assistentiewoning of woonzorgcentrum.