Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de wachtlijst?

Woonzorgcentrum: Wie in aanmerking komt voor opname in het woonzorgcentrum wordt bepaald aan de hand van de zorgzwaartemeter (KATZ-schaal) en de datum van inschrijving op de wachtlijst. Voor informatie over en inschrijving op de wachtlijst voor het woonzorgcentrum: 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Kortverblijf: Voor deze woonvorm is er geen wachtlijst. Opname kan plaatsvinden naargelang er kamers voor kortverblijf beschikbaar zijn. Voor informatie over en inschrijving: 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Dagverzorgingscentrum: Voor deze woonvorm is er geen wachtlijst. Voor informatie over en inschrijving: 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Groep van assistentiewoningen: Iedere oudere, vanaf de leeftijd van 65 jaar, die nog zelfstandig kan wonen, kan zich inschrijven op de wachtlijst. Voor informatie over en inschrijving op de wachtlijst voor assistentiewoningen: 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

Hoe verloopt een opname?

Voor een opname in het woonzorgcentrum of in de groep van assistentiewoningen krijgt u bericht van de opnamedienst als u op de eerste plaats staat van de wachtlijst. Bij de eerstvolgende vrije zorgstudio of assistentiewoning wordt u of uw familie telefonisch op de hoogte gebracht met de vraag of u de zorgstudio of assistentiewoning neemt.


Voor iedere opname in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus (ongeacht welke woonvorm) wordt u door de opnamedienst gecontacteerd om een intakegesprek vast te leggen. Tijdens dit gesprek zal uw opnamedossier opgemaakt en ondertekend worden. Daarnaast zullen uw vragen worden beantwoord en zal de opnamedatum en het opnameuur afgesproken worden.


De inrichting van een assistentiewoning kan u volledig vrij organiseren. Indien u wordt opgenomen in een kamer van het woonzorgcentrum kan uw familie het aanwezige basismeubilair verder aanvullen met persoonlijk klein meubilair.
 

Voor informatie over opnames in rusthuis, dagverzorging of kortverblijf : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor informatie over opnames in de assistentiewoningen : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

Kan ik steeds in het WZC terecht voor een rondleiding?

Het WZC is een open huis. Iedereen loopt vrij in en uit. De zorgstudio's en assistentiewoningen worden bewoond en het is daarom niet evident om steeds een rondleiding te organiseren.

Indien u graag specifieke informatie wil, een rondleiding wenst of een inschrijving op de wachtlijst plant, kan u best vooraf (telefonisch) een afspraak maken.

Voor een bezoek aan het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor een bezoek aan de assistentiewoningen : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

Van welke diensten kan ik als bewoner gebruik maken?

Verpleging, verzorging, kinesist, ergotherapeut, logopedist, diƫtist/bewegingscoach en psycholoog: staan in voor uw dagelijkse verzorging.

Onthaal en bewonersadministratie: bezorgen van uw persoonlijke post, reserveren de zaal, maakt uw bezoek wegwijs in huis, geeft info over adreswijziging, …

Opnamedienst: geven informatie en verwijzen door voor sociale en administratieve zaken met betrekking tot uw dossier, psychosociale begeleiding

Vrijwilligerswerking: ondersteunen de bewoners samen met de animatieploeg tijdens activiteiten of uitstappen, verzorgen de cafetariawerking  5 dagen per week, …

Kapper: Een afspraak kan u vastleggen aan het onthaal. De kosten worden apart aangerekend. Bewoners die in het WZC verblijven krijgen wekelijks een volledig toilet in bad/douche en wordt het haar gewassen en verzorgd.

Pedicure: Een afspraak kan u vastleggen aan het onthaal. De kosten worden apart aangerekend.

Persoonlijke was: Personen van de assistentiewoning hebben een wassalon ter beschikking. Zij kunnen zelf de was doen of hen laten bijstaan door familie of thuiszorgdiensten. Bewoners van het rusthuis moeten de persoonlijke was en het badlinnen (laten) wassen. Dit kan uw familie doen of kan via de wasserij gebeuren waarmee het WZC werkt. De kosten worden dan apart aangerekend.

Voor meer informatie over het leven in het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over het leven in de assistentiewoningen : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

Kan ik mijn eigen huisarts behouden?

Als bewoner behoudt u de eigen huisarts wanneer deze bereid is huisbezoeken af te leggen in het WZC. Het oproepen van de huisarts in het WZC gebeurt door de verpleegkundige.

U hebt recht op inspraak over uw behandeling door de huisarts. U kan ook te allen tijde alles wat met uw gezondheid te maken heeft met uw huisarts bespreken.

De CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts) houdt toezicht op alle medische aangelegenheden.

Voor meer informatie over het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over de assistentiewoningen : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

Kan ik laat thuiskomen van een feest? / Kan ik op vakantie?

U kan familie en vrienden steeds bezoeken of zelf bezoek ontvangen.

De assistentiewoningen zijn steeds toegankelijk. Iedere woning heeft een eigen voordeur.

Voor bewoners van het rusthuis is de regeling anders. De inkom van het WZC sluit om 21.00u wat niet belet dat u hierna toch nog bezoek kan ontvangen of nog kan uitgaan. De medewerkers zijn dag en nacht telefonisch (via de parlofoon aan de ingang van het Woonzorgcentrum) bereikbaar. Zij kunnen u toegang verschaffen tot het WZC. De regeling voor een langere afwezigheid omwille van vakantie, kan besproken worden met de verantwoordelijke van de afdeling.

Een vermindering van de dagprijs wordt toegekend wanneer u langer dan 24u weg bent  of u op vakantie gaat. De voorwaarden staan vermeld in de opnameovereenkomst.

 

Voor meer informatie over het leven in het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over het leven in de assistentiewoningen : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

 

 

Hoe verloopt een typische dag in het woonzorgcentrum?

‘s Morgens wordt u geholpen bij de ochtendverzorging. De maaltijden worden opgediend in de eetplaats van uw afdeling of op uw zorgstudio. Een medewerker is steeds aanwezig om hulp te verstrekken waar nodig. Het is mogelijk dat u eerst het ontbijt gebruikt en nadien verzorgd wordt of omgekeerd. De volgorde is afhankelijk van de mogelijkheden op dienst en de zorg die u nodig hebt in de ochtend.

In de voormiddag worden er activiteiten aangeboden door het animatie- of het  pastorale team. Een dag- en maandplanning vindt u terug in het krantje van het WZC (De Korenaar) en hangen uit op de prikborden in de gangen van de afdelingen. Iedere morgen om 9u30 worden de activiteiten van de dag en het menu aangekondigd via het omroepsysteem van het Woonzorgcentrum.

Het middagmaal is voorzien om 12 uur. Ook hier mag u hulp verwachten bij het voorbereiden van het eten (snijden van vlees, … ) of hulp bij het eten zelf.

In de namiddag wordt koffie aangeboden en kan u, volgens de dagplanning, naar believen deelnemen aan een activiteit.

Het avondmaal wordt geserveerd om 16.45 uur. Indien u langer weg bent, kunt u de maaltijd gebruiken bij uw terugkomst.

Tijdens de avondzorg wordt de nachtrust voorbereid.

Het nachtpersoneel biedt toezicht en hulp waar nodig.

Door middel van de noodknop kan er uiteraard de hele dag en nacht assistentiehulp gevraagd worden door de bewoners.

 

Voor meer informatie over de dagindeling in het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over wonen in een assistentiewoning : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

Mag ik eigen meubels meebrengen?

De kamers zijn volledig bemeubeld en beschikken over een TV en een sanitaire ruimte. Bewoners zijn vrij de kamer verder in te richten naar eigen smaak, maar dienen hierbij rekening te houden met de bewegingsruimte die nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.

 

Voor meer informatie over de meubilering en de inrichting van een zorgstudio in het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over de meubilering  en de inrichting van een assistentiewoning : 02 362 11 30 of devroede@wzcsintaugustinus.be

 

 

 

 

 

Een andere vraag?

Hebt u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Voor meer informatie over het rusthuis : 02 363 99 40 of info@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over de Service Residentie : 02 362 11 30 of hdevroede@wzcsintaugustinus.be

Voor meer informatie over het dagverzorgingscentrum : 02 363 99 51 of dagverzorgingscentrum@wzcsintaugustinus.be