Door onze website te bezoeken, accepteert u het gebruik van cookies voor statistieken. Meer info

WZC Sint-Augustinus biedt 24/7 zorg met een warm hart en tedere handen. Kwaliteit en menselijkheid zijn voor ons topprioriteit. We werken samen hard om het welzijn van de bewoners maximaal te houden.

We willen dag na dag blijven groeien in onze taak om voor iedere bewoner/gebruiker een aangenaam verblijf te creëren. Zo leggen we de nadruk op het samen verblijven en op het samenzijn, naast het zorgafhankelijke aspect. Afhankelijk van de woonzorgvorm zal het zorgafhankelijke aspect minder of meer worden benadrukt.

Vanuit een holistische en christelijke visie op onze bewoner/gebruiker doen we dit in de eerste plaats door zijn/haar individuele identiteit te ontdekken en te behouden. Zorgbehoevende ouderen kunnen veel van hun mogelijkheden verloren hebben, maar dat verhindert niet dat ze competent kunnen zijn. Zij blijven in staat om hulp te vragen en hulp te ontvangen.

Elkeen heeft daarin zijn rol en zijn verantwoordelijkheid: de bewoner/gebruiker zelf, zijn familie, zijn vrienden en kennissen, onze vrijwilligers, stagiairs en studenten, onze gemotiveerde en deskundige personeelsleden en de betrokken beleidsmakers. Samen geven we, binnen de grenzen van het wettelijk kader en binnen de grenzen van het financieel en organisatorisch haalbare, vorm aan onze hulp- en dienstverlening.

Zo creëren we, voor onze bewoners/gebruikers, een plek waar ze zich goed kunnen voelen, zichzelf kunnen zijn en hun hart kunnen verwarmen.